4. turnus 2024
Téma: Danelaw
Hlavní vedoucí: Bc Jan Nečas
Termín: 10.08. - 24.08.2024
Cena: 7554kč
Kapacita/přihlášení(náhradníci)/ve frontě: 160/89(0)/0
Danelaw je oblast v Británii, která byla předmětem sporů i základem mírových dohod mezi Vikingy a Anglosasy. Prožijte si s námi příběh plný dobrodružství, pohanské magie a rituálů, slávy, bohatství, úcty k božstvům i předkům. Inspiraci čerpáme z historie, ale vytvoříme si svůj vlastní příběh. Možná si formou celotáborové hry zopakujeme historii, možná se od ní odkloníme, kdo ví.